SUR - VIVE

https://hart-magazine.be/expo/sur-vive-in-fort-5-edegem

 

Sanne De Wolf is een geëngageerde artieste. Ze werkt met alle mogelijke media, waarin haar affiniteit met het Midden-Oosten, vooral Libanon en Iran, en met zovele prangende wereldproblemen, een grote rol speelt. Ze had verschillende kunstresidenties in die landen. We citeren even uit een recente recensie (april 2020) in Openbaar Kunstbezit Vlaanderen: Sinds de lockdown levert Sanne De Wolf wekelijks een tekst aan enkele artisanale bakkers in Beiroet, Damascus, Teheran, Antwerpen en Berlijn. Ze is daarmee niet aan haar proefstuk toe. “In 2017 deed ik een residentie in Iran”, vertelt De Wolf. “Ik passeerde dagelijks langs een bakkerij. De bloem en handelingen om het brood te maken, deden mij denken aan mijn atelier waar ik vaak met gips werk. De witte ruimte waar ze brood maken en verkopen, heeft voor mij iets sacraals. Een tentoonstellingsruimte is ook wit, maar daar bereik je een beperktere groep mensen dan in een bakkerij. Tijdens mijn verblijf in Iran besefte ik eens te meer dat ik met mijn werk een brede groep mensen wil aanspreken. Zo ontstond het idee om houten mallen met tekst te maken die een bakker in zijn brood kan drukken. Die opschriften richten zich tot plaatselijke conflictsituaties.” Die brood-werken gingen de wereld rond.
Maar nu toont ze heel ander werk, in twee ruimtes van Fort 5 in Edegem: één ruimte sloot ze af, twee duiven verblijven er, net als een installatie met ‘huilende laarzen’ (een maquette voor een groot werk in aluminium dat ze voor de stad Lokeren voorbereidt), twee takkenstoelen, een deken, een video waarin de tranen van de muur rollen, een verbrand boek gebaseerd op van een pamflet van beeldend kunstenaar Sofie Muller, twee (kalfs)harten, twee doeken voor het bloeden enzovoorts: het is een redelijk schrijnende installatie om te visualiseren hoe ze haar verdriet om een groot verlies moest/kon verwerken tijdens de corona-quarantaine.
Deze installatie maakt de hoofdmoot uit van de expo Sur-Vive in Fort 5 in Edegem. Er is ook nog werk van twee andere kunstenaars te zien; waaronder Laure Fôret.